Alle methodes die Ida Pankras toepast vallen onder de complementaire zorg. De ervaringen en effecten kunnen zeer krachtig en effectief zijn, maar kan geen belofte of garantie geven over de uitkomsten of resultaten van de sessies.

Voor alle activiteiten van Ida Pankras in het kader van haar praktijk geldt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn eigen gezondheid.
Ida Pankras is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat zij u altijd adviseert contact op te nemen met uw huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie.

Ida Pankras bewaart uw e-mailadres en telefoonnummer om u te kunnen bereiken en te informeren. Mocht er bezwaar zijn tegen e-mailberichten is er een mogelijkheid om uit het bestand gehaald te worden.

Daarnaast is zij wettelijk verplicht om het behandelplan te bewaren. Hierin staan ook persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum. Ida zal haar uiterste best doen om deze gegevens geheim te houden.


– Client is op de hoogte dat Ida Pankras geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het persoonlijke en lichamelijke welzijn van de client.

– Client stelt Ida Pankras minstens 24 uur van tevoren op de hoogte van het afzeggen van een afspraak via e-mail, sms, telefonisch contact.
Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of zonder afmelding cliënt niet aanwezig is, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht bij de cliënt.

– Client betaalt binnen een termijn van 14 dagen middels overmaking op rekeningnummer NL51 TRIO 0254 8109 42 t.n.v. Ida Pankras het gevraagde bedrag van negentig euro.